بسمه تعالی

مراسم یاد بود شهدا ی دفاع مقدس 90-89  

به مناسبت گرامیداشت هفته ی دفاع مقدس  نمایشگاه عظیمی از رشادت ها ی

رزمندگان 8 سال دفاع مقدس  در محل نماز خانه ی مجتمع برگزارشد که مورد

بازدید  مسئولان- دبیران- اولیا ودانش آموزان قرار گرفت 

تصاویر دفاع مقدس