بسمه تعالی

ای دل بشارت میدهم خوش روزگاری  میرسد     یا درد وغم طی می شود یا شهریاری میرسد

ای منتظر غمگین مشو قدری تحمل بیشتر       گردی به پاشد در افق گویی سواری می رسد

خدا رحمت کند مردمی که مثل چراغ نور بخش هستند و تا آن جا که میتوانند با کردار خود

مردم را به طرف ما دعوت و راهنمایی می کنند (امام صادق {ع})

شهادت ششمین اخترتابناک اسمان امامت و ولایت امام جعفر صادق (ع)

بر عموم شیعیان جهان تسلیت باد به همین مناسبت فعالیتهایی انجام پذیرفت که خلاصه ای

از آن به شرح زیر اعلام می گردد

1_نوشتن پلاکارد و نصب درویترین

2_سیاه پوشی نماز خانه مجتمع

3_پارچه نویسی و نصب در سردرب مجتمع

4_قرائت زیارت عاشورا

5_مرثیه خوانی توسط دانش آموزان

6_خواندن شعر در وصف امام جعفر صادق (ع)

درپایان، مراسم  با توسل به ائمه ی اطهار و صلوات بر پیامبر (ص)

به اتمام رسید

تصاویر مرتبط