اى مردم تقواى الهى داشته باشید خداوند بندگان را نیافرید مگر براى اینکه او را بشناسند .آنگاه که اورا شناختند ، پرستش کنند با پرستش او از دیگران بى نیاز شوند.

<<قران کریم>>

کسى که به فردى غیر امین امانت بسپارد خداوند ضامن او نیست، زیرا خداوند اورا از امانت سپارى به غیر امین نهى کرده است.

<< پیامبر اکرم(صلى الله علیه واله) >>

مساله فرهنگ آموزش وپرورش در راس مسایل کشور است . اگر مشکلات فرهنگى  وآموزشى به صورتى که مصالح کشور را اقتضا مى کند حل شود ، دیگر مسائل به آسانى حل مى گردد

<<امام خمینى(ره)>>

آموزش وپرورش 12سال بهترین عمر یک انسان رادردست دارد . این جوان که ساخته شد وصورت بندى شد کمتر احتمال تغیر بنیادى در آن مى رود . آموزش وپرورش کانون اصلى ساختن وپرورش دادن وتولید آن انسان کار آمد است . بنابراین در برابر نیروى انسانى که قرار مى گیریم هیچ نهادى از آموزش وپرورش مهم تر نیست .

<<مقام معظم رهبرى در دیدار رؤ ساى آموزش وپرورش سراسر کشور-مرداد ماه 86>>

هویت اسلامى وایرانى بایستى درآموزش وپرورش احیاء گردد. یک فرد ایرانى ، به ایرانى بودن واسلامى بودن باید افتخار کند ودراین خصوص بالا ترین مأموریت مأموریت آموزش وپرورش است.

<<ریاست محترم جمهور دکتر احمدى نژاد در دیدار رؤساى آموزش وپرورش>>