سه حدیث ارزشمند از مولای متقیان حضرت علی (ع) 

 

ثمرة التفریط الندامة: نتیجه سستى و کوتاهى نمودن در کارها، پشیمانى است.
 

و بالنصفة یکثر المتواصلون: انصاف ، سبب زیاد شدن دوستان مى گردد. 

 

مرارة الدنیا حلاوة الاخرة ، و حلاوة الدنیا مرارة الاخرة: تلخى دنیا (مایه) شیرینى آخرت است، و شیرینى دنیا (مایه) تلخى آخرت مى‏باشد.