جلسه اولیاء با حضور مسئولین ودبیران

در روز پنج شنبه مورخه۸۹/۱۱/۱۴ جلسه ای با حضور مسئولین ودبیران مجتمع آموزشی وپرورشی حضرت امام خمینی (ره) –دمشق واولیاء دانش آموزان هر سه مقطع در محل نماز خانه برگزار شد که پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید برنامه های ذیل اجراء گردید.


-عرض خیر مقدم توسط معاونت پرورشی وتقدیر از زحمات اولیاء

۲-اجرای سرود  در رابطه با 22 بهمن

۳-ارائه گزارش فعالیتهای آموزشی وپرورشی ودیگر امور جاری در مجتمع توسط مدیریت  مجتمع

۴-بیان مطالبی دررابطه با امور انضباطی واخلاقی توسط معاونت آموزشی

۵-بیان مطالبی در رابطه با مسائل مشاوره ای وامور روانی دانش آموزان

۶-تحویل کارنامه های دانش آموزان به اولیاء محترم

۷-تجزیه وتحلیل نمرات وصحبتهای حضوری اولیاء با دبیران وآموزگاران ورفع ابهامات موجود

۸- پذیرایی از مدعوین

در پایان جلسه با دعای خیر وذکر صلوات به اتمام رسید.