دانش آموزان گرامی : شمارش معکوس آغاز شد. 

 

فقط 12 روز

تا  برگزاری مرحله دوم

مسابقه علمی  

فرصت دارید

شما هم می توانید یکی از نفرات برتر مسابقه علمی باشید. بله می توانید. فقط نیاز به برنامه ریزی و تلاش بیشتر دارید.  

مجتمع آموزشی حضرت امام خمینی(ره) دمشق