برگزاری جلسه مشترک شورای معلمان مجتمع های آموزشی حضرت امام خمینی(ره)  و حضرت زینب(س) دمشق