برگزاری جلسه مشترک دبیران و مدیرکل آموزش وزارت امور خارجه 

 

در روزشنبه مورخه 14/12/89 راس ساعت16 مراسم مشترک بین  دبیران محترم دو مجتمع آموزشی وپرورشی حضرت امام خمینی (ره)و حضرت زینب (س) –دمشق  با حضور جناب آقای ظهوری معاونت محترم وزیر امور خارجه در محل نمازخانه مجتمع برگزار شد که خلاصه ای از فعالیتهای انجام شده به شرح ذیل اعلام میگردد.1-تلاوت آیاتی چند ازکلام الله مجید 2- عرض خیر مقدم   توسط برادر سرداری سرپرست محترم مدارس در سوریه به حاضرین در جلسه3-اجرای جلسه پرسش وپاسخ بین دبیران محترم ومسئولین محترم که در این جلسه جناب آقای ظهوری به پرسشهای  دبیران  محترم پاسخ دادند واززحمات آنها ومسئولین ومربیان تقدیر وتشکر به عمل آوردند .