جلسه شورای مجتمع حضرت امام(ره)دمشق راس ساعت 2بعدازظهر روز یکشنبه 21/1/90 با حضور اکثریت اعضا در محل دفتر مدیریت تشکیل شد . در این جلسه ابتدا برادر خادمی مدیر مجتمع پیرامون دستورات جلسه مطالبی را بیان نمود. در ادامه آقایان کوثری ، سهرابی ، سردشتی، نوروزی و حیدری نظرات و پیشنهادات خود را بیان نموده و به تباد نظر پرداختند .  


اهم موارد بیان شده و مصوبات جلسه به شرح ذیل می باشد. 

1-برگزاری با شکوه مراسم بزرگداشت مقام معلم 

2-تشکیل جلسه انس با قرآن با حضور منتخبین مسابقات قرآن و دانش آموزان مقطع ابتدایی 

3-اجرای برنامه های متنوع در هفته مشاغل از جمله بازدید از کارخانه ها 

4-اجرای برنامه بازدید از موزه ها جهت دانش آموزان دوره راهنمایی 

5-تدوین برنامه و برگزاری کلاسهای جبرانی و تقویتی 

ب6-بررسی سریع پیک های نوروزی دوره ابتدایی و راهنمایی و اعلام پیک های برتر و نمرات دانش آموزان  توسط همکاران مربوطه

7-اجرای برنامه اردویی جهت دانش آموزان ابتدایی