به مناسبت هفته بزرگداشت مقام معلم یکدوره مسابقات والیبال بین همکاران شاغل در مجتمع آموزشی حضرت امام خمینی(ره) دمشق برگزار گردید. در پایان این مسابقات به تیم اول هدایایی اهدا گردید.