در روز چهار شنبه مورخه ۱۳۹۰/۰۲/۲۸ مرسم جشن نماز پایه دوم ابتدایی در محل مجتمع آموزشی و پرورشی حضرت امام خمینی (ره)- دمشق  رأس ساعت ۱۱:۳۰ برگزار شد که پس از آذین بندی و نصب پلاکارد مخصوص این مراسم فعالیت های زیر انجام گرفت:

1- صحبت پیرامون اهمیت نماز

2- اهدایی سجاده به دانش آموزان

3-پخش شیرینی

4-قرائت نمازتوسط دانش آموزان