این طرح در سه ماهه سوم سال تحصیلی 90-89 جهت اولیا دانش آموزان پایه های دوم و پنجم دبستان در مجتمع آموزشی حضرت امام خمینی (ره) دمشق اجرا گردید. که مورد استقبال خوب و کم نظیر اولیا محترم این پایه ها قرار گرفت . در این طرح آموزگاران محترم به آموزش روشهای تدریس به اولیا پرداخته و اشکالات و ایرادات درسی آنها را مرتفع نموده تا اولیا محترم بتوانند در منزل به عنوان معلم به اموزش مباحث و مطالب درسی جهت فرزندان خود اقدام نمایند.