مجتمع آموزشی حضرت امام (ره) با توجه به اطلاعیه های قبلی  از ساعت 8 صبح لغایت 12 در روزهای دوشنبه و چهارشنبه (در تیر و مرداد) و شنبه تا پنجشنبه در شهریورماه  آماده ثبت نام و ارائه خدمات به دانش آموزان و اولیا محترم می باشد.