همکاران محترم آثار خود را جهت درج در گاهنامه شمیم مهر به نشانی ذیل ارسال فرمایند . 

با تشکر 

خادمی،  مدیر مجتمع  

 

seiedvahid@ymail.com