در ادامه مطلب

 

پیام وزیر آموزش و پرورش به مناسبت بازگشایی مدارس:

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط‌عمومی وزارت آموزش و پرروش، پیام دکتر حاجی‌بابایی به شرح زیر است:

انقلاب شکوهمند اسلامی به رهبری امام خمینی(ره) معمار وبنیانگذار انقلاب، موهبت و ودیعه الهی بود تا زمینه دستیابی به حیات طیبه را برای مردم ایران به ارمغان آورد

 مهم ترین پیام این حرکت عظیم، ضرورت تربیت انسان های صالح درسایه معارف بلند وانسان ساز مکتب اسلام بود تا بتوانند زمینه های دستیابی به جامعه عدل مهدوی را فراهم آورند.

درمیان تمامی نهادهای اجتماعی، نهاد آموزش وپرورش به عنوان متولی اصلی امر تعلیم وتربیت رسمی افراد جامعه درسطوح ابتدایی وراهنمایی ومتوسطه، مهم ترین جایگاه ونقش را درراستای تکوین وتعالی هویت دانش‌آموزان وتربیت انسان های فرهیخته برعهده دارد وانجام چنین رسالت سترگی توسط این نهاد، مستلزم سیاستگذاری‌های تحولی درابعاد ومولفه های مختلف می‌باشد.

همان‌گونه که مقام معظم رهبری نیز هوشمندانه و مدبرانه برضرورت تحول بنیادین د رآموزش وپرورش تاکید فرمودند و تحقق آن را از دست‌اندرکاران نظام مطالبه نمودند.

حال که ماه مهر آغاز گشته است ونسیم حرکت، رحمت ومودت درعرصه تعلیم وتربیت شروع به وزیدن نموده است ضروری است با انجام سیاست های تحولی درمدرسه به عنوان یکی از مهم ترین موقعیت های تربیتی وکانون اصلی تحقق عینی تعلیم وتربیت، نسیم مهر را به وزش درآورد

به ویژه آنکه شروع این ماه با هفته دفاع مقدس تقارن دارد که یادآور مجاهدت، سخت کوشی و ایثار کسانی است که مسیرتعلیم وتربیت را به خوبی پیموده‌اند. این ماه بیانگر دمیدن روح تلاش وپویایی درمدرسه برجسم وروان معلمان ودانش‌آموزان وخانواده ها است.

 معلمانی که به عنوان اسوه حسنه افتخار می‌کنند که ادامه دهندگان راه انبیاء الهی در راستای انجام تکلیف سنگین تربیت می‌باشند ودانش‌آموزانی که با تمام وجود خواستار آن هستند که به کمک معلمان فرهیخته و تلاشگر، مسیر دستیابی به کمال را طی نمایند.

این ماه یادآور سخت کوشی وهمت بیشتر ما خدمتگزاران نظام تعلیم وتربیت است تا با سیاستگذاری های تحولی مطلوب، زمینه های مناسب تعالی معلمان ودانش‌آموزان را فراهم آوریم .

این ماه تذکری است برای خانواده ها که با همکاری همه جانبه با مدارس،زمینه های رشد وارتقاء بیشتر فرزندان خویش را فراهم آورند. ماهی که به تمامی افراد جامعه یادآور می گردد که با به حرکت درآمدن سکان های اصلی آموزش وپرورش،آنان نیز درجهت همکاری ومساعدت بامدارس نهایت اهتمام خویش را به کار بندند.

با شروع این ماه، خود را موظف می دانیم همچون سال گذشته با نظر به اصل عدالت تربیتی وبا تاکید برامر تهذیب،تحصیل و ورزش؛ برنامه ریزی های کیفی وکمی را درعرصه های آموزشی وپرورشی درسطح صف وستاد به اجرا درآوریم.

دراین راستا،  ازجمله مهم ترین اقدامات انجام گردیده درسال گذشته می توان به امر اعتبار بخشی به مدارس دولتی به عنوان کانون اصلی تعلیم وتربیت فرزندان این مرز وبوم اشاره داشت که تحقق این مهم با اجرای سیاستهای تحولی افزایش هنرجویان هنرستان های فنی وحرفه‌ای، توسعه کمی هنرستان های شبانه روزی ونمونه دولتی مناطق محروم کشور، افزایش چشم گیر هوشمندسازی مدارس، تجهیز مدارس به سالن ورزشی، نمازخانه، کتابخانه وجذب نیروهای متخصص وتوانمند دنبال گردید.

همچنین ایجاد مجتمع های آموزشی وپرورشی که ازطریق آن بتوان به صورت مستمر وپیوسته، زیبنده شدن دانش‌آموزان را به حد نصابی از شایستگی ها درتمامی ابعاد ساحت‌های تربیتی درراستای دستیابی به حیات طیبه وتحقق عدالت آموزشی دنبال نمود .

توجه ویژه به امر فعالیت‌های پرورشی وقرآنی که بتواند زمینه ارتقاء تربیت اعتقادی، اخلاقی، جسمی و روحی دانش‌آموزان را فراهم آورد ازجمله سیاستهای تحولی دیگری است که مورد نظر قرار گرفته است و بدین منظور ایجاد  مدارس قرآنی وافزایش آن درسال 91-90، تصویب اختصاصی بودجه های جاری وعمرانی کشور به موضوعات قرآنی، ساماندهی فعالیت های قرآنی کشور، تالیف ده ها عنوان کتاب خودآموز قرآن، تصویب احداث  نمازخانه و کتابخانه درمدارس کشور، افزایش چشم گیر اردوهای دانش‌آموزی راهیان نور درسال 91-90، راه‌اندازی  مدارس تخصصی ورزش درسراسرکشور، اجرای طرح ملی آموزش شنا، افزایش ظرفیت چهارصددرصدی طرح هجرت، افزایش تعداد  مشاوران درمدارس وصدور مجوز مراکز راهنمایی ومشاوره خانواده درسطح کشور صورت گرفته است.

البته باید اذعان داشت با وجود تمامی تلاش‌های انجام گرفته هنوز راه هایی نرفته زیادی است که باید همانندگذشته باهمکاری شما فرهنگیان گرانقدر پیموده شود.

در خاتمه برخود لازم می دانم از تمامی تلاش ها،مساعدت ها وهمراهی های مسئولان خدمتگزار در بخش‌های مختلف فرهنگی کشور، به ویژه فرهنگیان و خانواده های محترم آنان در طول سال تحصیلی گذشته تشکر نموده وازخداوند منان درخواست نمایم توفیق بهره گیری از این خدمات ارزشمند را درسال تحصیلی جدید نیز به نظام تعلیم وتربیت جمهوری اسلامی ایران عنایت فرمایند.

                                                     والسلام علیکم

                                             حمیدرضا حاجی‌بابایی