در روز چهار شنبه مورخه 20/7/89مراسم بزرگداشت شاعر بزرگ ایران لسان الغیب حافظ در محل مجتمع آموزشی وپرورشی حضرت امام خمینی (ره) برگزار شد،که پس از تلاوت آیات قرآن و قرائت مقاله دبیر محترم ادبیات در رابطه با شخصیت حافظ وویژگی های اشعار حافظ صحبت نمودند و با طرح سوال ، مسابقه ای بین دانش آموزان اجرا شد.