در روز یکشنبه مورخه ۹۰/۷/۲۴به مناسبت هفته بهداشت وروان  برنامه های ذیل اجرا گردید 1-  تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید 2-قرائت دعا 3- ذکر روز 4-سخنرانی مشاور مجتمع حضرت امام (ره) در رابطه با مسائل تربیتی،بهداشت روانی دانش آموزان،در پایان مراسم با دعای خیر وذکر صلوات به اتمام رسید.