درروز دوشنبه مورخه2/8/ 90 مراسم جشن انس با قرآن برای دانش آموزان کلاس اول ابتدایی در محل مجتمع آموزشی وپرورشی حضرت امام خمینی (ره) دمشق برگزار شد که برنامه های ذیل اجرا گردید.1- آذین بندی ونصب پلاکارد درکلاس 2-حمل قرآن توسط حاملان قران3- قرائت قران توسط حافظان قرآن درکلاس 4- اهدای جوایز به دانش آموزان5-صحبت پیرامون اهمیت قرآن توط مدیر معلم ومعاونت پرورشی مجتمع .در پایان مراسم با دعای خیر وذکر صلوات به اتمام رسید