در تاریخ 1/9/90 برنامه اردویی دانش آموزان مقطع راهنمایی ، متوسطه و پیش دانشگاهی مجتمع آموزشی حضرت امام خمینی (ره) دمشق در محل قریه الشام  دمشق اجرا گردید. 

تصاویری از این اردو در ادمه مطلب