همکار محترم: جناب آقای حاج علی نادی

شهادت جانگداز برادر گرامیتان ، شهید رضا نادی را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده ، از خداوند بزرگ برای آن شهید علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسالت می نماییم .

 

مدیریت و  کارکنان مجتمع آموزشی حضرت امام خمینی(ره) دمشق