به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی و در راستای ارتقای فرهنگ مطالعه در بین دانش آموزان برنامه های مختلفی در مجتمع آموزشی و پرورشی حضرت امام خمینی (ره) دمشق به اجرا در آمد که اهم این برنامه به شرح ذیل می باشد.1- برگزاری نمایشگاه کتاب 2- برپایی ایستگاه کتابخوانی 3- سخنرانی همکاران پیرامون اهمیت کتاب و کتابخوانی 4-تهیه تصاویر و زندگینامه نویسندگان و درج در نمایشگاه 5- برگزاری مسابقه کتابخوانی از کتاب اصول شهروندی و اهدا جوایز به نفرات برتر