مسابقه حفظ آیه الکرسی در روز چهار شنبه مورخه16/9/90در محل مجتمع آموزشی وپرورشی حضرت امام خمینی (ره)-دمشق بر گزار شد  .  در این مسابقات دانش آموزان  پایه های اول تا پنجم ابتدایی  به رقابت پرداختند  ونفرات برتر مشخص گردیدند..