در روز  شنبه مورخه19/9/90 مسابقات فرهنگی وهنری در رشته  نهج البلاغه در محل مجتمع آموزشی وپرورشی حضرت امام خمینی (ره)-دمشق بر گزار شد .  در این مسابقات  دانش آموزان  در دو مقطع تحصیلی راهنمایی ومتوسطه به رقابت پرداخته ونفرات برتر مشخص گردیدند.