در روز پنجشنبه جلسه ای با حضور خانم دکترفرهمند پور استاد دانشگاه تهران ومشاور خانواده واولیاءمحترم دانش آموزان دو مجتمع در محل مجتمع حضرت امام خمینی (ره)برگزارشد . پس از تلاوت آیاتی از کلام ا...مجید ، سرکارخانم دکتر فرهمندپور در رابطه با مسائل تربیتی ونقش خانواده در روند تربیتی فرزندان سخنرانی نمودند وسپس جلسه پرسش وپاسخ برگزار شد که اولیاء سوالات خود را مطرح و استاد به پاسخگویی پرداختند و درنهایت جلسه با دعای خیر وذکر صلوات به اتمام رسید .