مرحله اول  آزمون جامع ریاضی و علوم (تیمز) در تاریخ 28/9/90 در مجتمع آموزشی حضرت امام خمینی (ره) دمشق برگزار گردید. در این آزمون دانش آموزان کلاسهای چهارم و پنجم ابتدایی و اول ، دوم و سوم راهنمایی شرکت داشتند.