اولین مرحله آزمون علمی مدارس جمهوری اسلامی ایران در سوریه ، لبنان و اردن در روز سه شنبه مورخه 29/9/90 در مجتمع آموزشی و پرورشی حضرت امام خمینی (ره) دمشق برگزار گردید. در این آزمون ، دانش آموزان کلاسهای چهارم و پنجم ابتدایی و دانش آموزان مقاطع راهنمایی و متوسطه

 به رقابت پرداختند.