بلاخره روز موعود فرا رسید و دانش آموزان برتر مجتمع که تلاش و فعالیت علمی آنان در خور تحسین بود در مراسم صبحگاه مجتمع مورد تقدیر قرار گرفتند.

در ادامه مطلب عکس هایی از این مراسم که ابتدا با صحبت های آقای خادمی شروع شد :