دومین مرحله آزمون علمی مجتمع های آموزشی جمهوری اسلامی ایران در سوریه ، لبنان و اردن در تاریخ 2/2/91   در  محل مجتمع آموزشی حضرت امام خمینی (ره) دمشق  برگزار گردید . در این آزمون دانش آموزان کلاسهای چهارم و پنجم ابتدایی و دانش آموزان مقاطع راهنمایی و متوسطه با یکدیگر به رقابت پرداختند. ضمنا آقایان کامجو سرکنسول محترم سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق از حوزه های مختلف این مجتمع بازدید نمودند.