یادواره شهدای ایران زمین


پنجشنبه

91/2/7

ساعت 10 الی 12 صبح

نمازخانه مجتمع آموزشی حضرت امام خمینی(ره) دمشق