به مناسبت فرا رسیدن هفته مشاغل  جهت افزایش آگا هی دانش آموزان نسبت به مشاغل مختلف فعالیتهای ذیل انجام گرفت.1-دعوت از تعدادی از متخصصان  در رشته های مختلف ودادن آگاهی های لازم  در رابطه با مشاغل خود ونحوه ورود به این رشته ها2- تهیه تعدادی نشریه دیواری  در رابطه با مشاغل مختلف  3-برپایی نمایشگاه توسط دانش آموزان وبازدید دانش آموزان از این نمایشگاه4-نمایش فیلمهای متعدد در رابطه با مشاغل گوناگون5-تهیه تعدادی بروشورو انجام کارهای تحقیقی در رابطه با رشته های مختلف  ونصب پلاکارد در رابطه با هفته مشاغل 6- سخنرانی مشاور در مراسم آغازین