دانش آموز گرامی : آقای علی براتیان  

موفقیت شما در مرحله اول المپیاد ادبی کشور و راهیابی به مرحله دوم باعث شادمانی و خرسندی تمامی دانش آموزان و کادر آموزشی مجتمع گردید . لذا این موفقیت را  تبریک عرض نموده ، و از خداوند بزرگ توفیقات بیشتر شما را در کسب درجات علم و دانش و صعود به قله های رفیعتر علم و ادب و کمال خواهانم. 

خادمی 

مدیر مجتمع حضرت امام(ره) دمشق