دانش آموز گرامی جناب آقای : 

 احمد رضوانی

کسب رتبه سه رقمی کنکور سراسری سال ۱۳۹۰ را به شما ، خانواده محترم و همکاران  زحمتکش مجتمع آموزشی حضرت امام خمینی (ره)دمشق تبریک عرض  می نماییم. 

 

عبدالرسول خادمی  

مدیر مجتمع آموزشی حضرت امام خمینی(ره) دمشق