دانش آموز ان گرامی  آقایان : 

1-سینا آزاده (مهندسی مکانیک - یاسوج) 

2- سید احمد زرقانی(روان شناسی - فردوسی مشهد) 

3-احمد رضوانی(مهندسی صنایع - اصفهان ) 

 4-محمد علی نورمند(مهندسی سخت افزار - زاهدان ) 

  5-محمدحسین خوشنویس(مهندسی فیزیک اتمی-آزاد مرکزی تهران) 

 

موفقیت در  کنکور سراسری 1390 را به شما ،  خانواده محترم و همکاران زحمتکش مجتمع تبریک عرض می نمایم .  

عبدالرسول خادمی  

مدیر مجتمع آموزشی حضرت امام خمینی(ره) دمشق