به مناسبت فرا رسیدن هفته تربیت بدنی در مجتمع آموزشی وپرورشی حضرت امام خمینی (ره)-دمشق فعالیت های ذیل انجام گردید.

ا-نصب پوستر وپلاکارد2- قرائت مقاله در رابطه با اهمیت ورزش 3-انجام ورزش صبحگاهی 4-ایراد سخنرانی توسط مسئولین ودبیران در رابطه با اهمیت ورزش 5- برگزاری یک دوره مسابقات گل کوچک (فوتبال) 6- مطرح نمودن وضعیت آمادگی جسمانی دانش آموزان به اولیاء ورسیدگی بیشتر به امور ورزشی آنها توسط اولیاء