در روز سه شنبه مورخه 90/12/1،  راس ساعت 8/30  ، دانش آموزان مقطع ابتدایی (سوم تاپنجم )  مجتمع آموزشی وپرورشی امام خمینی(ره) به همراه معلمان ومربیان خود در راستای اجرای طرح سباح جهت آموزش شنا به مکان استخر سر پوشیده مدینه الشباب اعزام شدند وپس از دیدن آموزشهای لازم وانجام شنا راس ساعت 11 صبح باصحت کامل  به  مجتمع بازگشتند.