دانش آموز گرامی  :   سید احسان حسینی


موفقیت شما را در راهیابی به مرحله کشوری المپیاد ادبی تبریک و تهنیت عرض می نماییم.


مدیریت مجتمع آموزشی حضرت امام خمینی(ره) دمشق